Promjena svjetla – sjećanje na otok

Umjetnički projekt Graz-Preko tematizira vrijeme „turizma na djelu”

Organizirana ljetovanja zaposlenika tvrtke Puch ribarsko su selo Preko prije pedeset godina pretvorila u jednu od najznačajnijih turističkih destinaicja u bivšoj Jugoslaviji…

U ovom se austrijsko-hrvatskom projektu – u prigodnom trenutku pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji – promišlaju turistički odnosi i njihovo okružje. U Preku na otoku Ugljanu kraj Zadra aktualiziraju se tragovi što su ih za sobom ostavila organizirana ljetovanja obitelji djelatnica i djelatnika tvrtke Puch iz Graza.

„Promjena svjetla – sjećanja na otok“ grana se u nekoliko smjerova. S jedne se strane ovim projektom zorno prikzuje turistički uspon maloga ribarskog sela koje je, zahvaljujući ljetovanjima „Puchovaca“ iz Graza, na ranglisti turisitčkih destinacija u bivšoj Jugoslaviji zauzimalo visoko četvrto mjesto; s druge je pak strane ovim projektom razvidno kako je jedan socijalno angažirani poslodavatelj u suradnji s privatnom inicijativom omogućivao ljetovanje za svakoga. Putovanja na ljetovanje u reduciranom se obliku priređuju još i danas, ali je Preko podalje od velikih turističkih strujanja. To se između ostaloga dogodilo 2008. godine uslijed rušenja nekadašnjeg hotela.

Pritom se u ovom projektu ne radi samo o kulturnopovijesnoj dokumentaciji (npr. na temelju intervjua sa živućim svjedocima vremena); na djelu su također umjetnička viđenja što ih u obliku instalacija, pejzažnih projekata i literarnih priloga potpisuju Robert Bacalja, Luise Kloos, Kristina Lenart, Erika Lojen, Aurelia Meinhart, Ingeborg Pock i Josip Zanki.

Otvorenje se događa
15. srpnja u 20.00 sati u galeriji Dom na žalu – U Preku na otoku Ugljanu u Hrvatskoj

© Copyright - Lichtwechsel Preko